Фото галерија: Панел сесија: “Самит за демократија: Важноста на жените во процесот на владеење“

Слика 1
Слика 2