Фото галерија: Официјално отворање на Преспа Форум за Дијалог 2022

Слика 1