Фото галерија: Состанок на Мешовитата комисија за демаркација и обележување на државнатa граница меѓу Република Северна Македонија и Република Србија

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5